Hoogspanning

Uw hoogspanningscabine (HS-cabine) zorgeloos geïnstalleerd. Een defecte cabine veroorzaakt stroomonderbrekingen en het uitvallen van de productie. Het is dus heel belangrijk een HS-cabine zorgvuldig te installeren en in perfecte staat te houden.
Onze gespecialiseerde kennis van hoogspanningsuitrustingen en onze know-how stellen ons in staat de volledige installatie van uw HS-cabine tot een goed einde te brengen.

E.L. SYSTEMS N.V. bouwt en installeert uw hoogspanningscabine, van welk type ook (compact, semi-compact, prefab, enz…) met hoogspanningscellen, transformatoren en andere componenten van geselecteerde kwaliteit conform de reglementeringen van de netbeheerder.

De capaciteit van uw cabine wordt berekend aan de hand van uw behoeften en houden steevast rekening met eventuele uitbreidingsmogelijkheden.


image-placeholder
image-placeholder
image-placeholder

© EL Systems 2024