Zonnepanelen – Groene energie

Een zonnepaneel of 1W-paneel (van het Engelse”Photo-Voltaic”) is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal fotovoltaïsche cellen op een paneel gemonteerd. Ook de zonnecollector wordt soms tot de zonnepanelen gerekend, maar deze is op een ander principe gebaseerd, namelijk opwarming van een stromend medium, meestal water.

De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een vorm van duurzame energie, met andere voor- en nadelen dan energieopwekking met fossiele brandstoffen.

Onze studiedienst berekend per project de optimale opstelling; de- omvang van de installatie en het rendement van uw installatie.

Tevens worden ook alle nodige vergunningen en subsidies aangevraagd. De volledige plaatsing van de panelen, evenals de nodige dakconstructies worden door ons verzorgt.


zonnepanelen-1-cropped
zonnepanelen-2-cropped
 

© EL Systems 2024